O NAS

Informacja kim jesteśmy, po co i o co walczymy i jak to robimy?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej poprzednio funkcjonujący pod nazwą Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy jest ogólnokrajową organizacją związkową w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej, zrzeszającą i reprezentującą interesy zarówno pracowników jak też funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Członkiem naszego Związku może zostać każdy pracownik lub funkcjonariusz, bez względu na formę zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko w IAS, MF, KSS czy KIS. Od dwóch lat jesteśmy także w strukturach OPZZ co daje Nam jeszcze większe możliwości w obszarze kształtowania kultury organizacyjnej KAS przyjaznej dla pracowników i funkcjonariuszy. Walczymy z wszelkimi patologiami w środowisku pracy, w szczególności ze zjawiskami mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Nie akceptujemy folwarcznych stylów zarządzania. Nie akceptujemy zarządzania strachem. Bardzo ważnym sposobem realizacji celów Związku jest też inicjowanie, opiniowanie i aktywne kształtowanie założeń lub projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących spraw pracowniczych, w szczególności tych dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Section image

WŁADZE

Dane osób z ZK, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących poszczególnych Oddziałów.

Zarząd krajowy

Bacground image

Robert Sadowski

Przewodniczący Zarządu Krajowego
(IAS w Bydgoszczy)

Bacground image

Grzegorz Derkowski

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego
(IAS w Bydgoszczy)

Bacground image

Eugeniusz Poleszak

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego
(IAS Lublin)

Bacground image

Joanna Jażdżewska

Skarbnik Zarządu Krajowego
(IAS Bydgoszcz)

Bacground image

Sylwester Bandrowski

Sekretarz Zarządu Krajowego
(IAS KIelce)

Bacground image

Lucyna Kiełek

Sekretarz Zarządu Krajowego
(IAS Szczecin)

Bacground image

Mateusz Krakowski

Sekretarz Zarządu Krajowego
(IAS Poznań)

Komisja Rewizyjna

Bacground image

Mariusz Maciejczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(IAS w Lublin)

Bacground image

Piotr Miłosz

Członek Komisji Rewizyjnej
(IAS w Poznaniu)

Bacground image

Joanna Orszulak

Członek Komisji Rewizyjnej
(IAS w Poznaniu)

Bacground image

Marzena Ciepielewska

Członek Komisji Rewizyjnej
(IAS Kielce)

Bacground image

Monika Balcerzak

Członek Komisji Rewizyjnej
(IAS Bydgoszcz)