“Siłą związku są ludzie”

Skontaktuj się

Aktualności

CO NOWEGO

Bieżące wydarzenia

KRAJOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW W WARSZAWIE W DNIACH 19 – 20 X 2023r.

Zapraszamy Przewodniczących i Delegatów na kolejne Krajowe Zebranie Delegatów OZZ…

Czytaj dalej

Bieżące wydarzenia

Wytyczne w zakresie specjalnego dodatku motywacyjnego

W dniu 13 września związki zawodowe działające w KAS podpisały…

Czytaj dalej

Bieżące wydarzenia

Walne w Warszawie

Czytaj dalej

Porozumienie Szefa KAS ze Stroną Społeczną w sprawie przyjęcia Uchwały Modernizacyjnej na lata 2023-2025

Czytaj dalej

Wytyczne w zakresie specjalnego dodatku motywacyjnego

W dniu 13 września związki zawodowe działające w KAS podpisały…

Czytaj dalej

INTEGRACJA I REKREACJA

BAW SIĘ Z NAMI

Vouchery na Apartamenty i Domki w Holiday Resort & SPA

Nowa gorąca oferta na apartamenty i domki w Holiday

Czytaj dalej

TLEŃ

Zajawka, zajawka, zajawka, zajawka, zajawka, zajawka

Czytaj dalej

VIDEO

FILMY

O NAS

Celem Związku i jego ogólnokrajowych organów jest obrona praw, godności i interesów
prawnych pracowników i funkcjonariuszy oraz interesów prawnych Związku.
Członkiem Związku może być każdy pracownik albo funkcjonariusz jednostek
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

W czym pomagamy?
 • Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników
  i funkcjonariuszy i ich rodzin,

 • Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
  wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Harmonizacja działań zakładu pracy z interesami pracowników i funkcjonariuszy

 • Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,

 • Inicjowanie i popieranie działań na rzecz tworzenia pracownikom i funkcjonariuszom
  celnym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Adaptacji społeczno – zawodowej nowoprzyjętych pracowników i funkcjonariuszy

 • Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań Urzędów.

Kto może zostać członkiem związku?
 • Komórka organizacyjnya urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
  finansów publicznych

 • Izba Administracji Skarbowej

 • Urząd Skarbowy

 • Urząd Celno-Skarbowy wraz z podległymi Oddziałami Celnymi

 • Krajowa Szkoła Skarbowości

 • Krajowa Informacja Skarbowa

Więcej o nas
man in the background

DOŁĄCZ DO NAS

DOKUMENTY

Deklaracja członkowska

Dołącz do naszego zespołu

Pobierz deklarację

Statut Związku

Sprawdź statut

Pobierz statut

Archiwum

Do pobrania

Zobacz archiwum

Chcesz pobrać dokumenty?

Pobierz dokumenty

Chcesz do nas dołączyć?

Dołącz teraz

MEDIA

PRZEJDŹ DO STRONY, KTÓRA CIĘ INTERESUJE

Strona Ministerstwa Finansów

Przejdź na stronę

Strona Senatu

Przejdź na stronę

Strona Prezydenta RP

Przejdź na stronę

Izby Administracji Skarbowej

Przejdź na stronę
KONTAKT

NAPISZ DO NAS

Robert Sadowski

Przewodniczący Zarządu Krajowej Administracji Skarbowej

Oddział Celny II w Bydgoszczy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej

ul. Daleka 9, 85-152 Bydgoszcz

NIP: 929 16 80 256

REGON 977929305

KRS 0000032759