09 lipca 2024r. odbyła się Nadzwyczajna Podkomisja sejmowa dotyczącą druku 232 czyli zmiany ustawy "zaopatrzeniowej". Wynikiem prac komisji jest jej zawieszenie do chwili przedłożenia projektu rządowego. Projekt ten ma obejmować byłych pracowników SZNPiA i uznawać ich pracę od 2003 do 2010 z czasem służby oraz ucywilnionych funkcjonariuszy obdartych przez KAS z mundurów, a następnie przywróconych na art. 150. Im również czas pracy ma być uznany za czas służby. Projekt rządowy ma być przedstawiony do końca września, procedowany do grudnia tak by wszedł w życie 1 stycznia 2025 r. Jest to kolejny krok milowy do załatwienia opisanych spraw oraz znaczący sukces strony społecznej. Zachęcamy wszystkich do wspierania związków poprzez zapisywanie się w ich szeregi. Dzisiaj dotyczy to w szczególności osób z SZNPiA oraz ucywilnionych funkcjonariuszy. Jutro może to dotyczyć wszystkich w KAS. Zróbcie to zanim komuś znowu przyjdzie do głowy demolowanie warunków naszej służby i pracy. Deklarację znajdziecie na stronie OZZ KAS.