Zarząd Krajowy informuje, że w dniach 19 - 20 w Radzie Dialogu w Warszawie przy ul. Limanowskiego odbędzie się XXXIV Krajowe Walne Zebranie Delegatów. Urlopowania oraz porządek obrad zostaną wysłane w terminach statutowych.