W dniu 13 września związki zawodowe działające w KAS podpisały z Kierownictwem KAS porozumienie dotyczące zasad wypłaty specjalnego dodatku motywacyjnego. Dodatek będzie wypłacony do końca września 2023. Poniżej tekst porozumienia.